PN-22/14 Odpowiedzi na pytania. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Metlerska   
piątek, 30 maja 2014 09:40

Dotyczy: postępowania nr PN-22/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia audiowizualnego oraz stacji zarządzającej, lekarskiej.

Pytanie nr 1, dotyczy umowy - Zał. nr 4 do SIWZ, § 6, ust. 4:

Czy Zamawiający zrezygnuję z zapisu:
„w przypadku wymiany urządzenia na nowy, termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna bieg na nowo.”
Uzasadnienie:
Oferta cenowa złożona przez Wykonawcę w przypadku nie usunięcia przez Zamawiającego tego zapisu, będzie nieadekwatnie wysoka do korzyści wynikających z tego zapisu i nie ma żadnego uzasadnienia biznesowego.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy, ponieważ powyższy zapis chroni jego interesy przed dostawą niesprawnego urządzenia. Ponadto rzetelny Wykonawca dostarczający przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powinien się ich obawiać. Powyższy zapis ma jak najbardziej uzasadnienie biznesowe, ponieważ zabezpiecza Zamawiającego przed dostawą urządzenia nieobjętego gwarancją.

Pytanie nr 2, dotyczy d terminu realizacji umowy:
Czy zamawiający wydłuży termin realizacji umowy do 45 dni.
Uzasadnienie:
Postępowanie dotyczy dostawy specjalistycznego sprzętu sprowadzanego pod konkretne zamówienie.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.


Osoba upoważniona do kontaktów w przedmiotowej sprawie: Agnieszka Kołodziejska, nr tel.: 91 42 51 431 i 91 42 51 432.
Poprawiony: piątek, 30 maja 2014 09:42