ogłoszenie o wynikach PN-41/14 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adrianna Zalewska   
poniedziałek, 08 grudnia 2014 10:28
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PN-41/14

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:
Zbigniew Dudziński, nr tel.: 91 42 51 403, nr faxu: 91 42 51 406

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY OSÓB  I MIENIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII.

KRYTERIUM OCENY OFERT:
Nr 1 – Cena: 70%
Nr 2 – Doświadczenie Wykonawcy: 20%
Nr 3 – Doświadczenie koordynatora ochrony: 5%
Nr 4 – Posiadanie wiedzy dotyczącej przepisów ppoż.: 5%

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano:
Ofertę nr 1:
EKOTRADE sp. z o.o.
ul. Melomanów 4
00-712 Warszawa
Przedstawicielstwo w Szczecinie
ul. 3 Maja 22
70-215 Szczecin
nr tel.: 91 482 39 10, wewn. 21
nr fax: 91 482 39 10, wewn. 28
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Łączna liczba uzyskanych punktów: 18.
Kryterium nr 1: 14 punktów.
Kryterium nr 2: 3 punkty.
Kryterium nr 3: 1 punkt.
Kryterium nr 4: brak punktów.

Oferta uzyskała najwyższą wartość punktową.
W postępowaniu złożono jedną ważną ofertę.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 13.12.2014 roku.