2016
 • PN-1/16 Usługa hotelowa dla pacjentów Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii   ( 6 artykułów )
 • PN-2/16 Dostawa jednorazowych akcesoriów do biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG i RTG używanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej   ( 5 artykułów )
 • N-1/16 Przetarg nieograniczony na najem powierzchni użytkowej   ( 3 artykułów )
 • PN-3/16 Budowa rezerwowych zbiorników wody 2 x 25 m3 wraz z hydrofornią, siecią wodociągową, instalacją elektryczną, aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką oraz przebudową drogi dojazdowej.   ( 7 artykułów )
 • PN-4/16 - Dostawa pieczywa, mrożonek i różnych artykułów spożywczych   ( 7 artykułów )
 • PN-5/16 Wykonywanie serwisu systemu informatycznego Eskulap w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii   ( 7 artykułów )
 • PN-6/16 Modernizacja kuchni centralnej z wymianą instalacji elektrycznej i urządzeń technologicznych, remontem pozostałych pomieszczeń działu żywienia oraz remontem i ociepleniem elewacji zewnętrznej.   ( 7 artykułów )
 • PN-7/16 Dostawa i instalacja optycznego systemu pozycjonowania i weryfikacji pozycji pacjenta z funkcją bramkowania oddechowego i radioterapii stereotaktycznej.   ( 7 artykułów )
 • PN-8/16 Dostawa portów naczyniowych, wyrobów do przygotowywania i podawania leków oraz wyrobów do dializy nerkowej   ( 7 artykułów )
 • PZ-10/16 Wykonanie Studium Wykonalności w związku z planowaną realizacją zadania pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączami elektroenergetycznymi.   ( 6 artykułów )
 • PN-9/16 Usługi sterylizacji   ( 7 artykułów )
 • PN-10/16 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych.   ( 7 artykułów )
 • PN-11/16 Dostawa mleka i przetworów mlecznych.   ( 7 artykułów )

  < > < > < > < > < > <-->

 • PN-12/16 Dostawa rezonansu magnetycznego 3T z niezbędnym osprzętem wraz z rozbudową istniejącego budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej.   ( 7 artykułów )
 • PN-13/16 Dostawa produktów leczniczych.   ( 7 artykułów )
 • PN-14/16 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań koagulologicznych.   ( 8 artykułów )
 • PN-15/16 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku   ( 8 artykułów )
 • PN-16/16 Dostawa generatora o częstotliwości mikrofalowej do ablacji tkanek miękkich   ( 6 artykułów )
 • PN-17/16 Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z usługami w zakresie pomocy przy pacjentach i transportu wewętrznego w budynku nr 4 oraz kompleksowe utrzymanie czystości w budynku nr 8   ( 7 artykułów )
  PN-17/16  Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z usługami w zakresie pomocy przy pacjentach i transportu wewętrznego w budynku nr 4  oraz kompleksowe utrzymanie czystości w budynku nr 8
 • PN-18/16 Dostawa materiałów zużywalnych do wstrzykiwaczy automatycznych w Pracowni MR i TK.   ( 7 artykułów )
 • PN-19/16 Stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej i modernizacja sieci przewodowej wraz z dostawą urządzeń   ( 7 artykułów )
 • PN-20/16 Dostawa ekspanderów, ekspanderoprotez i endoprotez piersi   ( 6 artykułów )
 • PN-21/16 Dostawa produktów leczniczych.   ( 6 artykułów )
 • PN-22/16 Usługi transportu sanitarnego.   ( 5 artykułów )
 • PN-23/16 Dostawa zestawu laparoskopowego   ( 6 artykułów )
 • PN-24/16 Dostawa preparatów do dezynfekcji.   ( 7 artykułów )
 • DT-1/16 Dialog techniczny w sprawie wykonania i wdrożenia systemu parkingowego opartego na identyfikacji tablic rejestracyjnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.   ( 3 artykułów )
 • PN-25/16 Dostawa i serwis aparatu do znieczulenia, respiratora oraz trzech monitorów pacjenta   ( 8 artykułów )
 • PN-26/16 Dostawa pasków testowych, nakłuwaczy oraz materiału kontrolnego do glukometrów wraz z dzierżawą glukometrów i systemu zarządzania badaniami w miejscu opieki nad pacjentem (POCT).   ( 6 artykułów )
 • DT-1A/16 Dialog techniczny w sprawie wykonania i wdrożenia systemu parkingowego opartego na identyfikacjitablic rejetracyjnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.   ( 4 artykułów )
 • PN-27/16 Dostawa produktów leczniczych.   ( 7 artykułów )
 • PN-28/16 Dostawa odczynników i wyrobów jednorazowego użytku do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Patomorfologii   ( 8 artykułów )
 • PN-29/16 Wykonywanie serwisu systemu informatycznego Eskulap w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii   ( 8 artykułów )
 • PN-30/16 Dostawa sprzętu komputerowego   ( 6 artykułów )
 • PN-31/16 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora i urządzeń do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą kolumnową.   ( 6 artykułów )
 • PN-32/16 Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.   ( 8 artykułów )
 • PN-33/16 Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego dostępu dla personelu medycznego i pacjentów z zachowaniem zasad interoperacyjności   ( 9 artykułów )