PN-34/15 Dostawa wyposażenia pracowni endoskopowej wraz z serwisem pogwarancyjnym.
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PN-34/15 Ogłoszenie o wynikach postępowania. Agnieszka Metlerska 489
2 PN-34/15 Zestawienie złożonych ofert. Agnieszka Metlerska 518
3 PN-34/15 Druga część odpowiedzi na pytania zmiana terminu. Agnieszka Metlerska 478
4 PN-34/15 Kryterium numer 2 sposób przyznawania punktów. Agnieszka Metlerska 489
5 PN-34/15 odpowiedzi na pytania. Agnieszka Metlerska 468
6 PN-34/15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Agnieszka Metlerska 516
7 PN-34/15 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania. Agnieszka Metlerska 704
8 PN-34/15 Załączniki do SIWZ Agnieszka Metlerska 540